Ilse Starkenburg 

      laatste update 9 september 2007


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
bibliografie windstille vraag, 2007  
  boodschap, 2007  
  de kapster , 2007  


BIOGRAFIE

Ilse Starkenburg, geboren op die frisse lentedag 26 april 1963 te Dieren.

Ze woonde in de volgende plaatsen (in alfabetische volgorde:) Amsterdam, Dieren,   Groningen, Holwerd en Zevenaar. In Holwerd leerde zij lezen en schrijven in het Fries. In Ommen zat ze op de MAVO en in Zevenaar op het VWO. In Groningen begon ze in 1981 aan een studie Nederlands, die ze na een jaar verruilde voor filosofie. Na haar propedeuse in deze studierichting, besloot ze zich te specialiseren in de analytische taalfilosofie. Hierin werd ze aangemoedigd door de Noorse professor Else Barth die in de loop der jaren een belangrijke inspiratiebron bleef, ook al verkoos Starkenburg uiteindelijk de poëzie boven de wetenschap.
© Neel Korteweg, 2007  

Al tijdens haar studie Nederlands had zij enkele gedichten naar het literaire tijdschrift Maatstaf gestuurd. Ze werden meteen geplaatst door Theo Sontrop, dichter en destijds directeur van de Arbeiderspers. In 1990 verscheen daar dan ook haar eerste dichtbundel. Starkenburg woonde inmiddels in Amsterdam, nadat ze enige tijd in Utrecht had gewoond in een kraakpand nabij het Wilhelminapark. In Amsterdam woonde ze langdurig in een kraakpand schuin tegenover het Concertgebouw, waarna ze verhuisde naar een woning in de Zeeheldenbuurt. Daar woont ze nog steeds. Ze volgt dans-en fluitlessen. Na haar tweede dichtbundel kwam ze via Ruben van Gogh , die enkele van haar gedichten had geplaatst in zijn bloemlezing Sprong naar de sterren (1999), in aanraking met de literaire podia. Sindsdien las ze voor op o.a. De Nacht van de Poëzie, Poetry International, Lowlands, en op buitenlandse festivals in Leuven, Bremen, Düsseldorf en Dresden.

Ilse Starkenburg is lid van de PEN-Amnesty groep, die zich actief inzet voor bedreigde, vervolgde schrijvers over de hele wereld. Haar werk werd geplaatst in talloze bloemlezingen, waaronder Gerrit Komrij's vermaarde Nederlandse poëzie van de 19 de t/m de 21 ste eeuw in 2000 en enige gedichten.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Ilse en zie vooral haar eigen site www.ilsestarkenburg.nl.

terug naar boven


BIBLIOGRAFIE

Verdwaald Ontwaken, Arbeiderspers, Amsterdam, 1990
Afspraak met een eiland, Arbeiderspers, Amsterdam, 1995
Thuisreis (met tekeningen van Kim Jonker), Philip Elchers, Groningen, 1997
De blinde vlek op de kaart, Arbeiderspers, Amsterdam, 1998
In plaats van alleen, Arbeiderspers, Amsterdam, 2003
Louis Lehmann als homo universalis, Slibreeks, CBK Zeeland, 2007
Gekraakt klooster, Arbeiderspers, Amsterdam, 2007

terug naar boven


WINDSTILLE VRAAG


de shuttle zweeft heen en weer
alsof niet wij het zijn
die hem richting geven

op zijn hoogtepunt en
precies tussen ons in
twijfelt hij een moment

alsof hij kiezen moet
tussen ons, alsof wij
zijn ouders zijn
alsof hij plaats wil maken

© Ilse Starkenburg, 2007


BOODSCHAP


hij zet zich erop
doet wat moet

met ogen dicht
voor hun verjaardagen
en spreuken

of ze ver weg genoeg
of het kan, onopgemerkt

zij zijn zo vriendelijk
zij zijn zo kies

monster

trek aan ketting
handen tegen oren

en dan komt het weer
zijn wereld stort in

© Ilse Starkenburg, 2007


DE KAPSTER


'je haar wil wel'
zegt ze

ze knipt het in lagen
krul,krul, kastanje-
rood is mooi bij
je groengrijze ogen

ben ik haar kunstwerk
ik hoor bijna Brahms
zoals in the great dictator
met Chaplin als kapper

met Chaplin als dictator
ik zie er enkel oud uit
in vergelijking met haar
op het moment dat wij

samen in de spiegel
zijn. 'je haar wil wel'
zegt ze 'en nu jij nog'

© Ilse Starkenburg, 2007


CONTACT
Ilse Starkenburg:
ilse.starkenburgXXXhetnet.nl
(Ter voorkoming van spam is in het e-mailadres het apenstaartje (@) vervangen door XXX).
Ilse Starkenburgs site: http://www.ilsestarkenburg.nl/

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

UITGEVERIJ
Uitgeverij de Arbeiderspers
Postbus 2877
1000 CW  Amsterdam
tel: 020-524.75.00
fax: 020-622.49.37
e-mail: info@arbeiderspers.nl

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Ilse Starkenburg/Rottend Staal Online 2001-2007. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.