Gertjan Laan 

      laatste update 4 september 2002 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
  Wanneer alles om je heen... , 2001  
     
     
BIOGRAFIE

Op 30 augustus 2001 maakte de Groninger universiteitskrant 'UK' bekend dat de vijfdejaars economiestudent Gertjan Laan (geboren te Groningen op die kille 11de februari 1973) de officiële huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen voor het academisch jaar 2001/2002 is. Laan volgde het voortgezet onderwijs te Leek. Hij was actief in diverse commissies bij studentenverenigingen en was redacteur bij het 'Economisch Magazine', waarvoor hij tal van politici interviewde. Zijn grote passies zijn schilderen, fotografie, poëzie en muziek
Op de vraag wat zijn plannen als huisdichter zijn, antwoordt hij: "Als generalist pur sang zal ik proberen zoveel mogelijk stijlen naar voren te brengen. Ik streef daarbij naar een herkenbaar eigenzinnig taalgebruik. Hoewel ik niet zozeer een extravert persoon ben, draag ik graag mijn gedichten publiekelijk voor. Het zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn als ik mijn gedichten aan het eind van het jaar kan bundelen. Wat dat betreft vormen mijn voorgangers Daniël Dee en Petra Else Jekel een goed voorbeeld."
Inmiddels is Laan als huisdichter opgevolgd door Guido van der Wolk.
Op 5 september 2002 verschijnt de bundel Badans, waarin Gertjan Laans universiteitsgedichten te lezen zijn.

Zie ook de officiële RuG-huisdichterpagina's: http://www.rug.nl/corporate/universiteit/kunstencultuur/huisdichter/index en raadpleeg ook www.google.com voor nog meer over Gertjan Laan.

(-)

Wanneer alles om je heen lijkt te gebeuren
miljarden zielen worden gedreven
als kudde kudden
in doolhoven van zoeken naar het eind

Wanneer muziek buiten speelt
met de klankkast van je wil
de galm het verder uitholt
zo nog zuiverder laat bekoren

Wanneer aankloppen voortdurend
stilte van ongestoord billen knijpen
blijkt te lijken
aan de andere kant van geslotenheid

Wanneer het dichten van gedichten
kraters van egoïstisch verlangen uitdiept
tot de brandende kern van leven op aarde

dan is daar altijd nog zij
met haar vriendin die jij had willen zijn

© Gertjan Laan, 2001
eerder gepubliceerd in het Nieuwsblad van het Noorden, 1-9-2001

CONTACT
Gertjan Laan: gertjanlaan@hotmail.com

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© translation Willem Groenewegen / Rottend Staal Online 2003. All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.