albrecht b doemlicht 

      laatste update 6 januari 2002 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
  Paleisintrige, 2001  
     
     
BIOGRAFIE

De dichter albrecht b doemlicht werd geboren op die winterse 8ste februari 1975 te Brugge (B). Op 22 februari 1975 werd hij gedoopt in de naam van christus in de parochie van Sint-Andries en Sint-Elooi. Op 12 mei 1981 deed hij in de kerk van Sint Thomas de plechtige belofte om voor eeuwig van god te houden. Op 6 juni 1987: herhaalde hij deze belofte, uit vrije wil, in de kerk van Sint-Lutgardis en Sint-Rita. Op 2 juli 1989 kwam hij op deze belofte terug.
Vervolgens roept doemlicht zich op 17 oktober 1991 zichzelf uit tot kunstenaar, vervolgens, op 28 mei 1991 roept hij zichzelf uit tot god. De 29ste februari 1992 herhaalt hij deze uitroep voor het eerst openbaar.
De 18de november 1995: bracht de opening van de controversiële tentoonstelling: 'Dat hebt ge niet van mij', te Antwerpen. Kort daarop, op 14 februari 1996 verzorgt hij het poëzie-optreden 'Oviduct', te Gent. Op 10 mei 1996 treedt doemlicht ritueel toe tot Het Venijnig Gebroed. Naast hem maken Frederik Lucien de Laere, Denis S.M. Vercruysse en Jan Wijffels tevens deel uit van deze Vlaamse bent, die Brugge als uitvalsbasis heeft.
Gedichten van hem staan opgenomen in de bloemlezing Vanuit de lucht (Passage, 2001).
Raadpleeg ook www.google.com voor meer over doemlicht.

PALEISINTRIGE

Door zijn tijdgenoten
werd hij omschreven
als een 'bewonderaar van galvanische zouten'
in brieven aan getrouwen
noemde hij zichzelf
meermaals 'primus inter pares'
en dat bleef zo
tot de wrede
de nalatige
de laatste in lijn

ach, aanmatig hem niet
zijn schenken is goedhartig
zijn liefde is een lopend vuur

bewonder hem dus
om de vierkante zeilen
van zijn vloot
om de olie
om het graan
om de wijn


© albrecht b doemlicht, 2001

CONTACT
albrecht b doemlicht: doemlicht@yahoo.co.uk
site: http://users.belgacom.net/hetvenijniggebroed/

 


 

 

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© albrecht b doemlicht/Rottend Staal Online 2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.