Driek van Wissen (1943-2010)

biografie | bibliografie | poëzie
boekingen | Volkskrantinterview

Zie voor actuelere informatie:
Driek van Wissen, in de Nederlandse Poëzie Encyclopedie (vanaf 2012)

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters


Driek van Wissen bij zijn aankomst in Goningen, 27-1-2005
© Henk Veenstra, 2005

De op 12 juli 1943 in Groningen geboren en getogen dichter en woordkunstenaar Driek van Wissen zal voor velen geen onbekende zijn. Naast zijn vaste rubriek in het Nieuwsblad van het Noorden, waarin hij eigenaardigheden van de Nederlandse taal uitlichtte (na te lezen in Het verkeerde woordenboek en Het verkeerde spreekwoordenboek (BZZTôH, 's-Gravenhage, 1996 en 1998) gaf hij wekelijks acte de présence in het Tros radio- en televisieprogramma 'Binnenlandse Zaken', waarin spitsvondig commentaar werd gegeven op de lopende zaken. In de jaren zeventig publiceerde hij onder het pseudoniem Albert Zondervan samen met Jean Pierre Rawie verzen in het satirische Groninger studentenblad 'De Nieuwe Klerke', waarvan ze beiden de drijvende krachten waren. Na samen met Rawie de bundel De match Luteijn Donner: een schaakcursus in twee maal twaalf sonnetten (Holmsterland, 1976) te hebben uitgebracht, debuteerde Van Wissen in 1978 met Het mooiste meisje van de klas (C.J. Aarts, Amsterdam). Sedertdien volgden nog tal van bundels, taalboeken en bloemlezingen. Zijn recentste dichtbundel is De hap van Adam (Arbeiderspers, Amsterdam, 1999). Naast vormvast dichter is hij leraar Nederlands aan het Aletta Jacobs College te Hoogezand. In 2001 schreef hij dagelijks een gedicht voor de site www.gedicht.nl.

Op 26 januari 2005 werd hij verkozen tot derde Dichter des Vaderlands. Vier jaar zal hij deze functie vervullen. Zijn voorgangers waren Gerrit Komrij (2000-2004) en Simon Vinkenoog (2004-2005).

Meer over al deze verkiezingen is te vinden op Rottend Staal.

Zie ook www.google.com voor meer over Driek van Wissen.

terug naar boven


Dichtbundels:

De match Luteijn Donner: een schaakcursus in twee maal twaalf sonnetten (samen met Jean Pierre Rawie), Holmsterland, 1976 (1979 2de druk bij Aarts, Amsterdam, 3e herziene druk bij Bert Bakker, Amsterdam, 1983)
Het mooiste meisje van de klas, Aarts, Amsterdam, 1978
Meisjesgenade, Aarts, Amsterdam, 1980
De badman heeft gelijk, Bert Bakker, Amsterdam, 1982
Dartele dactylus; ollekebollekes nieuwste verzameling metrisch plezier (door Drs. P, Jean Pierre Rawie, Driek van Wissen en Ivo de Wijs), Bert Bakker, Amsterdam, 1984
Letterkundig verskwartet, Amsterdam, 1985
De volle mep. Gedichten 1978-1987. Het mooiste meisje van de klas. Meisjesgenade. De badman heeft gelijk. Veertig plus. De kastelein van Sier, Bert Bakker, Amsterdam, 1987
Gezichtsbedrog, Exponent, Bedum, 1992
Een loopje met de tijd, Bert Bakker, Amsterdam, 1993
De hap van Adam, Arbeiderspers, Amsterdam, 1999
Onverwoestbaar mooi, verzamelde gedichten, Nijgh & van Ditmar, Amsterdam, 2003
De Dichter des Vaderlands. Zijn mooiste verzen. Samenstelling Jean Pierre Rawie, Nijgh & van Ditmar, Amsterdam, 2005

terug naar boven

POËZIE


PEKINEES ETEN

In China at ik vaak mijn buikje rond,
Maar toen ik eenmaal happig wilde weten
Hoe het gerecht tussen mijn stokjes heette
Kreeg ik als antwoord kort en bondig: hond!

Mijn hemel, ik had zomaar hond gegeten,
Besefte ik verschrikt met volle mond,
Doch omdat ik de smaak best prettig vond
Bekroop mij toch de lust om door te eten.

En toen het mormel mij voor ogen stond
Dat thuis vaak op mijn stoepje had gescheten
En dat ooit na een trap onder zijn kont
Mijn dure broek aan stukken had gereten
En mij vervolgens bloedig had verwond
Heb ik de hond eens lekker teruggebeten.

© Driek van Wissen, 2004


OP DE RAILS

Mijn trein gaat ogenschijnlijk rijden,
Want spoorwagon na spoorwagon
Links op een parallel perron
Zie ik langs mijn coupéruit glijden.

Maar dan verbreedt de horizon
En blijkt dat ik mij liet misleiden:
De trein is weg ter linkerzijde
En ik sta nog op het station

Zo worden wij wel meer bedrogen:
Wij zijn op reis, zo menen wij
En maken voortgang zienderogen,

Doch richten wij de blik opzij
Dan staan wij stil en onbewogen.
Het leven gaat aan ons voorbij.

© Driek van Wissen, 2004


OUD ZEER

Al raken onze stoere veteranen
Als oude ijzervreters nooit van slag,
Ze waren op een droeve najaarsdag
Vanwege hun Prins Bernhard toch in tranen.

Want die had tot verdriet van zijn soldaten
Hotel de Wereld voor altijd verlaten.

© Driek van Wissen, 2004


terug naar boven


BOEKINGEN

SSS

Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23


UITGEVERIJ 
Nijgh & Van Ditmar
Postbus 3879
1001 AR Amsterdam
tel: 020-551.12.62
fax: 020-620.35.09

© Driek van Wissen en Bart FM Droog, 2001-2005


Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

terug naar boven