Groninger dichters: Garmt Stuiveling

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

Garmt Stuiveling

Garmt Stuiveling (Stroobos (Gr), 1907 / 1985) was literatuurhistoricus en dichter. Hij volgde de H.B.S. te Groningen, waar hij ook Nederlands studeerde. Hij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1934. Werkte twee jaar bij het Bureau van Statistiek te Den Haag, was van 1935-1958 leraar te Hilversum, van 1939 tot 1946 privaat-docent aan de Universiteit van Utrecht en sedert 1946 literair adviseur bij de Vara.
Stuiveling werd in 1951 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de taalbeheersing; was van 1956 tot 1972 gewoon hoogleraar in de Nederlandse letterkunde en taalbeheersing aan de Universiteit van Amsterdam. 1957-1972 voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen. Hij verzorgde de volledige tekstuitgaven van Bredero, Multatuli (onvoltooid), Perk, Gorter en Couperus. Daarnaast publiceerde hij tal van essays en studies. Hij was redacteur van 'De Vrije Bladen' en 'Het boek van nu' en medewerker aan o.a. 'Den Gulden Winckel', 'Tijd en Taak', 'Groot Nederland', 'Het Venster', 'Socialistische Gids' en 'Het Woord'.
Zie ook www.google.com voor meer over Garmt Stuiveling.
 
Dichtbundels:
De Dag breekt aan (een spel van stemmen en koren), A.J.C. Reguliersgracht, Amsterdam, ?
Mens wees vrij! (spreekkoor), A.J.C. Reguliersgracht, Amsterdam, ?
Aelementen, Querido, Amsterdam, 1931 [ook gemeld: Arbeiderspers, 1931 en 1936; 3e druk bij Querido, Amsterdam]
Verzen van nu, 1933
Erasmus, spel van het humanisme, 1936 [= toneel?]
Bij Vondel's feest, Arbeiderspers, Amsterdam, 1937
Tegen de stroom, Arbeiderspers, Amsterdam, 1939
Bij Nederlands bevrijding, G.W. Breughel, Ďs-Graveland, 1945
Wordend kristal, Querido, Amsterdam, 1945 [Vriesland: 1946]
Ego en echo, Querido, Amsterdam, 1957
Eeuwig gaat voor ogenblik, Meulenhoff, Amsterdam, 1965
Eindstand, PEN 60, Heideland, Hasselt, 1967

In o.a. de bloemlezingen:
Tijdsignalen, 'Ontwikkeling', Arbeiderspers, Amsterdam, 1929
Tijdsignalen 1930, Arbeiderspers, Amsterdam, 1930
Kent uw dichters!, Meulenhoff, Amsterdam, [1933]
Nieuwste dichtkunst, Bigot en Van Rossum, Amsterdam, [1934]
Kristal, De Spieghel/Het Kompas, Amsterdam/Antwerpen, [1935]
Nieuwe Nederlandsche PoŽzie, Derde Bundel, J.B. Wolters, Groningen/Batavia, 1936
De Dichters van het Jaar, Bigot en Van Rossum, Amsterdam, 1937
Kristal, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1937
Dichters van dezen tijd, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1939 (13de herziene druk)
Levende dichters, U.-M. 'West-Friesland', Hoorn, 1946
Kompas der Nederlandse Letterkunde, De Bezige Bij, Amsterdam, 1947
Kleine dichterkeur, L. Stafleu, Leiden, 1950
Singel 262. Zeventien dichters, Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij/Querido, Amsterdam, 1952
De steden, Contact, Amsterdam, [1952?], (derde herziene druk)
Spiegel van de Nederlandse poŽzie door alle eeuwen. Dl. 2: 1900-1940, Meulenhoff, Amsterdam, 1953
PoŽtisch akkoord, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht, 1956
Apollo's reis door Nederland, Nijgh & Van Ditmar, Ďs-Gravenhage, [1956]
Palet, Wolters, Groningen/Djakarta, 1957 (3de herziene druk)
TweeŽrlei schriftuur, Em. Querido, 1958
1 pk,  Arbeiderspers, Amsterdam, 1958
Gedichten lezen, Querido, Amsterdam, 1959
Palet, Wolters, Groningen, 1960 (4de herziene druk)
Gastenboek van Singel 262, Querido, Amsterdam, 1963
School der voordrachtkunst, Wolters, Groningen, 1963 (2de herziene druk)
Dichters bij elkaar, Querido, Amsterdam, 1967
Declamatorium der Nederlandse PoŽzie, Standaard, Antwerpen/Utrecht, 1968
Lees eens een gedicht, Querido, Amsterdam, 1976
Groot Gezinsverzenboek, Lannoo, Tielt/Amsterdam, 1976
Een beeld van een vakbeweging, L.J. Veen, Wageningen, 1976
Nieuw declamatorium, Standaard, Antwerpen/Amsterdam, 1979
Lees eens een gedicht, Querido, Amsterdam, 1979
Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten, Elsevier Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 1982
Het land der letteren, Meulenhoff, Amsterdam, 1982
Spiegel van de Nederlandse poŽzie, Meulenhoff, Amsterdam, 5e editie, 1984
Dichter bij Anne, Leopold, Den Haag, 1985
Gelezen worden ze ontelbare malen, Sijthoff, Amsterdam, 1986
Groot verzenboek, Lannoo/Anthos, Tielt/Baarn, 5e herziene druk, 1992
Een zucht als vluchtig eerbetoon, Meulenhoff/Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 1995
En al mijn levensdagen stonden in uw boek, Kwadraat, Utrecht, 1995
Groot verzenboek, Lannoo, Tielt, 8e herziene druk, 1998
  

© Bart FM Droog, december 2000

terug naar boven