Groninger dichters: Albertina Soepboer

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

Albertina Soepboer


foto: Reyer Boxem, 2000
Albertina Soepboer werd op 3 december 1969 geboren te Holwerd. Kwam in 1988 naar Groningen om aan de Rijksuniversiteit Spaans en Fries te studeren. In 1993 verruilde ze Groningen voor Den Haag maar zag al gauw in dat Groningen de poëziestad van Nederland is en keerde in 1994 terug. Naast haar studie had ze baantjes zoals schoonmaakster en boekenverkoper. Kijk niet vreemd op als u haar in een kampeerzaak bij de afdeling bergschoenen volledig gebiologeerd naar het tentoongestelde ziet staren: Soepboer heeft namelijk een passie voor bergschoenen en reizen en kan bijvoorbeeld zo nu en dan met versleten rugzak, pen en papier in de Schotse Hooglanden worden aangetroffen.
Haar literaire werk bestrijkt poëzie, proza en toneel in het Fries en het Nederlands. Verder werkt ze als docent creatief schrijven aan de Schrijversschool te Groningen. Gedichten en recensies zijn te vinden in de tijdschriften 'Trotwaer', 'De Poëziekrant' en 'Schrijven'. Vijf dichtbundels verschenen van haar hand evenals een eenakter voor jongeren en een vertaald kinderboek. Haar gedichten werden bekroond met: de Tweede prijs in de AFUK Jongerenprijs voor 'Seereis' (3 gedichten, 1993) en driemaal met de Rely Jorritsmaprijs voor 'Kâldfjoer' (1996), 'De Skulp' (1997) en 'Flearlân' (1998). Eind mei 2001 verscheen haar recentste Nederlandstalige gedichtenbundel De Dieptering  bij Uitgeverij Passage.

Zie ook www.google.com voor meer over Albertina Soepboer.
 
Dichtbundels:
 
1995 : Gearslach (Friestalig), Frysk en Frij, Leeuwarden 1995
1997 : De twirre yn 'e tiid (Friestalig), Frysk en Frij(Friestalig), Leeuwarden, 1997
1997 : De hengstenvrouw (Nederlandstalig), Prometheus, Amsterdam, 1997
1998 : It nachtlân/Het nachtland (tweetalig), De Oare Utjouwerij, Enschede, 1998
2000 : De Stobbewylch (Friestalig), Utjouwerij Bornmeer, Leeuwarden, 2000
 
Enige omslagen:
 
Frysk en Frij
1995
Frysk en Frij
1997
Prometheus
1997

De Oare Utjouwerij
1998

Utjouwerij Bornmeer
2000

Gedichten en informatie over Albertina Soepboer op de volgende pagina's:
 
 
 

Boekingen:
SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23
 

bron: Tsead Bruinja, januari 2001

terug naar boven