Groninger dichters: Ido Keekstra

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

Ido Keekstra

Er is iets vreemds met Ido Keekstra aan de hand; mijn bronnen melden dat hij te Groningen werd geboren, op 27 oktober of november 1909 en dat hij stierf op 27 oktober 1965, tussen  Hoofddorp en Heemstede. Reinold Kuipers noemde hem 'dichter en perfectionist'. Of dit iets te maken heeft met zijn mysterieuze sterfplaats is me onbekend.
Keekstra was o.a. medewerker aan aan aan 'Opwaartsche Wegen', 'De Werkplaats' en 'Ontmoeting'.

Zie www.google.com voor meer over Ido Keekstra.
 
Dichtbundels:
Het landhuis, Bosch en Keuning, Baarn, [1953](herdruk 1954?)
Huis van Nobi, Bosch en Keuning, Baarn, [1967]
 
In de bloemlezingen:
Christelijke dichters van dezen tijd. Deel II, 1938
Moderne Nederlandsche religieuze lyriek, De Tijdstroom, Lochem, 1938
Moderne Nederlandsche religieuze lyriek, De Tijdstroom, Lochem, [1942 2de herziene druk]
Nationale Snipperdag, 9 samenwerkende tijdschriftredacties, z.pl., 1954
Vloedlijn, Bosch & Keuning, Baarn, 1954
Dichter bij Achterberg, Nijgh en van Ditmar, 's-Gravenhage/Rotterdam, [1965]
Het leven en de dood - De dood en het leven, Zomer & Keuning, Ede, 1980
Poëziebrevier, De Fontein, Baarn, 1981
Opwaartse wegen, een bloemlezing uit de poëzie der jong protestanten (1923-1940), Kok, Kampen, 1986
 


 

© Bart FM Droog, november 2000

terug naar boven