Groninger dichters: Eddy Evenhuis

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

 

Eddy Evenhuis

De journalist en dichter Eddy Evenhuis werd geboren te Groningen, op 1 november 1920. Ab Visser rekende hem tot de 'Eerste Groninger School'. Evenhuis was chef-redacteur van het 'Groninger Dagblad' en werd daarna hoofdredacteur van de 'Leeuwarder Courant' (1957-1985). Hij was o.a. medewerker aan 'De Stem' en 'Het Woord'. Evenhuis was verantwoordelijk voor de bijlage 'Lyrische Courant' in de Leeuwarder Courant waarin provinciaal talent op het gebied van poezië de ruimte kreeg werk te publiceren. Onder een andere naam publiceerde Evenhuis zelf ook enkele gedichten in deze bijlage. Hij was medewerker aan tal van Friese literaire periodieken.

Hij overleed op 21 augustus 2002 in het ziekenhuis te Leeuwarden.

Zie www.google.com voor meer over Eddy Evenhuis.
 
Dichtbundels:
Uit de pas, Homerus Pers, [Bussum], 1943
De leerling Alexander, In Agris Occupatis, 1944
Pan in de stad, De Bezige Bij, Amsterdam, 1946 [Korteweg: 1947]
Een affaire. Gedichten, Arbeiderspers, Amsterdam, 1974
 
Onder andere in de bloemlezingen:
Nieuwe Poëzie, Meulenhoff, Amsterdam, 1940
Groningsche poëzie, Balkema, Amsterdam, 1941
Dichters van dezen tijd, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1941 (14de druk)
Gedichten, Amsterdam, 1945
Levende dichters, U.-M. 'West-Friesland', Hoorn, 1946
Sint Maarten op de Montparnasse, Kroonder, Bussum, 1946
Kompas der Nederlandse Letterkunde, De Bezige Bij, Amsterdam, 1947
De Muze op zee, CPNB, z.pl., 1951
Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dl. 3: 1940-1955, Meulenhoff, Amsterdam, 1954
De Muze en het meisje, CPNB, 1957
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1979
Wie zegt dat ik na veertien regels zwijg?, Aarts, Amsterdam, 1980
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1987 (8e herziene druk)
Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949, De Bezige Bij, Amsterdam, 1987
Lezende Titus, Kwadraat, Utrecht, 1991
Een engel zingend achter een pilaar, Sdu, Den Haag, 1992
Geen dag zonder liefde, De Bezige Bij/Poëziecentrum, Amsterdam/Gent, 1994
De Bezige Bij Bloemlezing Poëzie, De Bezige Bij, Amsterdam, 1994
Vanmorgen keek ik in de spiegel, Kwadraat, Utrecht, 1994
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1996 (10e herziene druk)
Wat blijft, Bert Bakker, Amsterdam, 1999
  

© Bart FM Droog, 2000-2008

terug naar boven