Groninger dichters: Max van Bruggen

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

Max van Bruggen

Max van Bruggen werd in 1911 geboren in het gehucht 'Gideon', dat inmiddels is opgeslokt door het gelijknamige Groninger industrieterrein. Hij was prozaïst en dichter die in studentenbladen publiceerde. Vermoedelijk is hij na zijn studietijd met publiceren gestopt - in het Lectuur-repertorium (Deel III, 1954), waarin vrijwel alle landelijk publicerende Nederlandstalige auteurs die publiceerden voor 1954 vermeld staan, is niets over hem te vinden. Waarschijnlijk is hij overleden. Maar waar, wanneer, hoe?

Zie ook www.google.com voor meer over Max van Bruggen.
 
In deze bloemlezing staat poëzie van zijn hand:
Groningsche dichters, De Vrije Bladen, [De Spieghel], [Amsterdam], 1934

© Bart FM Droog, 2000-2008

Deze pagina is onderdeel van Rottend Staal Online

terug naar boven