Louis Th. Lehmann

1939
photo: Emiel van Moerkerken
1974
photo: Alida Beekhuis
1996
photo: Alida Beekhuis
2000
photo: Alida Beekhuis
biographie bibliographie
contactinformatie recensies
'Gij zult niet bloemlezen' links
on the road and in the air  interview  door Arjan Peters
verse poëzie - niet verzameld recensies door Louis
Bopp, der Megalomane colofon
laatste update: 29 april 2005: nieuw boek De tewaterlating van een theorie uit 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON

Dank aan Louis Th. Lehmann en Alida Beekhuis voor het beschikbaar stellen van het L. Th. Lehmann-archief en voor hun commentaren, kritieken en toevoegingen, Bruno van Moerkerken voor de toestemming tot het gebruik maken van foto's die Emiel van Moerkerken van Louis maakte, Arjan Peters voor het ter beschikking stellen van de originele tekst van het in de Volkskrant geplaatste interview, Tjeerd Bruinja voor het scannen van het beeldmateriaal.

Opmerkingen kunt u richten aan de site-beheerder: droog@epibreren.com

Deze site bestaat sedert 2001 en is een co-productie van Louis Th. Lehmann, Alida Beekhuis en de bewoners van Epibreren

terug naar boven